Skip to main content

Products

Мониторинг на дейността

OMRON предлага различни монитори според начина на живот. Може да искате да държите под контрол консумираните калориите, да знаете колко мазнини сте изгорили или просто колко стъпки сте направили. Дори един обикновен крачкомер Ви дава усещане за постижение и Ви мотивира да увеличите ежедневната си активност.

Вижте всички продукти

Най-популярните продукти

Мониторинг на дейността

Walking Style One 2.0

Tracking your steps just became easier. The Walking style One 2.0 is just 3,8 mm thin and is made to be worn on the hip, carried in your pocket or even in a bag to count your walking activity.

Защо да използвате устройство за мониторинг на дейността?

Прецизно отчитане на всяко движение

Мотивация за увеличаване на активността

Помощ за постигане на по-здравословен начин на живот

Монитори за физическа активност

С мониторите за физическа активност, известни също и като тракери на физическата активност, много по-лесно проследявате ежедневния си напредък за постигане и поддържане на добра форма и здравословен начин на живот. Едно физическо упражнение на ден, например спортно ходене с продължителност поне 30 минути, оказва благоприятно въздействие върху сърдечно-съдовата система и белите дробове, тонизира мускулите, помага за контрола на теглото, повишава енергията и подобрява настроението Ви.

С монитора за физическа активност научавате разстоянието, което сте изминали и калории които сте изгорили, като устройството различава крачките в обичаен ритъм, например когато вървите към спирката за автобуса, от аеробното ходене, например при тичане.

Мониторите за физическа активност на OMRON имат вграден 3D датчик, който точно проследява крачките в ежедневните дейности и аеробните крачки, както и свързаните с тях разстояния и изгорените калории. 7-дневната памет на тези устройства Ви дава възможност да анализирате своя напредък през седмицата.

Изберете максимум 3 продукта.