Skip to main content

Политика на OMRON за поверителност

1. Въведение

OMRON Healthcare Europe B.V. и нашите филиали в Европа, Близкия изток и Африка („OMRON“ или „ние“) се ангажираме да защитаваме и зачитаме Вашата поверителност. Тази Политика за поверителност определя основата, на базата на която обработваме Вашите лични данни, когато купувате нашите продукти („Продукти“) или когато влизате в нашите уебсайтове или приложения, взаимодействате с нас или използвате други наши услуги („Услуги“). Моля, прочетете внимателно изложената по-долу информация, за да разберете нашите виждания и практики относно Вашите лични данни и как ще ги третираме.

2. Лични данни, които събираме

За целите на тази Политика за поверителност „Лични данни“ означава всяка информация, чрез която можем да Ви идентифицираме (наричани общо „Лични данни“). Личните данни, които събираме за Вас, когато купувате нашите продукти или използвате нашите услуги, включват следното:

Обикновени лични данни:

а. Вашите данни за контакт. Вашето име, пощенски адрес и други данни за контакт, като Вашия телефонен номер и имейл адрес, Вашите запитвания, всички оплаквания, които може да имате, или всички други данни, които е възможно да предоставите доброволно.

б. Автоматично събрана информация. Техническа информация, включително Вашия IP адрес и вид и версия на браузъра, която можем да събираме, например когато използваме бисквитки, уеб маяци и подобни технологии на нашите уебсайтове, събиращи информация относно използването на нашите уебсайтове или приложения. Моля, вижте нашата Политика за използване на бисквитки, за да научите повече.

в. Информация относно използването от Ваша страна на нашите услуги. Това включва данни относно страниците, които посещавате, продуктите и услугите, които харесвате, и - ако е наличен онлайн магазин - съдържанието на Вашата изоставена количка за пазаруване.

г. Вашите онлайн покупки. Данните, които събираме, когато купувате продукт онлайн, например датата на Вашата покупка, продуктът или услугата, които купувате, уебсайтът, през който извършвате покупката, методът на плащане, статусът на плащането, отстъпката, методът на доставка и адресът за доставка.

д. Вашите отзиви. Мненията, опитът, предпочитанията и интересите и отзивите за продукти или събития, които публикувате на нашите уебсайтове, или споделяте с нас онлайн или чрез социални медии.

е. Данните от комуникацията с Вас. Вашите искания, възможни оплаквания и всички останали данни, които получаваме, когато комуникираме с Вас по телефона, чрез имейл, социални медии или други електронни средства.

ж. Информация, събрана от други източници. Възможно е да събираме информация от търговски налични източници, като агрегатори на данни и публични бази данни. Възможно е да комбинираме тази информация (напр., име, интереси, публично видими данни) с информацията, която събираме от Вас, за да улесним изготвянето на съобщения до Вас и да подобрим нашите услуги и продукти, като е възможно за това допълнително да поискаме Вашето изрично съгласие, ако това се изисква по закон.

з. Обучителни данни. Данните, които събираме, ако участвате в курс за електронно обучение или обучение, като записвания и опити за курсове, записи за завършване и сертификати, преминаващи оценки и активност.

и. Данни за трафика. Данните, които събираме, когато се свържете с нашата мрежа за гости OMRON (wifi). Това включва например вашия IP адрес и данни за геолокация.

Специални категории лични данни:

Също така, ще събираме здравната информация, която доброволно ни предоставяте, когато взаимодействате с нас, например, когато използвате определени продукти и услуги на OMRON, свързани със здравните грижи. Ще използваме единствено здравните данни, които доброволно сте ни предоставили, само с Вашето предварително съгласие или по Ваше указание, и единствено за целите, посочени в тази Политика за поверителност. Можете да откажете да дадете или по всяко време да отмените своето съгласие; моля, вижте раздела „Вашите права“ по-долу.

3. Цели на използването на личните данни

OMRON събира и използва Вашите лични данни за целите, описани по-долу, и по законово обоснован начин. Моля, имайте предвид, че доколкото вече разполагаме с информация за Вас, можем да използваме тази информация за посочените цели.

а. За изпълнението на нашия договор с Вас: За да изпълним нашите задължения, произтичащи от всеки договор, сключен между нас и Вас, и за да Ви предоставим информацията и услугите, които желаете, включително обработка на Вашите искания, запитвания или оплаквания. В случай, че е възможно да се поръчват продукти или да се заявяват услуги онлайн, обработваме тези данни, за да управляваме и обработваме Вашите покупки и заявки.

б. За наши или законни търговски интереси на трета страна: Възможно е да използваме Вашите лични данни (както обобщени, така и индивидуално), като данните Ви за контакт, данните за Вашия потребителски профил и електронна идентификация, с цел рекламиране на нашите продукти и услуги, осъществяване на контакт с Вас за маркетингови и други търговски цели, ако сте съществуващ клиент. Също така, за анализ и подобряване на качеството на нашите продукти и услуги, както и за да научим повече за Вас като клиент и да Ви предоставим по-добро потребителско изживяване. Това ни позволява да създаваме персонални профили и да преценим какво би могло да Ви интересува, да оценим или разберем ефективността на рекламата, която представяме на Вас и на други потребители, и да осигурим подходяща реклама. Когато участвате в някой от нашите електронни или стандартни курсове за обучение, ние ще използваме лични данни, ако е необходимо, за да предоставим такива курсове. Освен това ние използваме данни за трафика, събрани при достъп до нашата мрежа за гости (wifi) за целите на защитата на нашата мрежа.

Възможно е също да използваме Вашите лични данни за други наши законни търговски интереси, като генериране на обобщена статистика за потребителите на нашите услуги; планиране, разработка, производство, продажби, инсталиране и поддръжка на машини и оборудване; подпомагане на сигурността и превенцията на измами; администриране на нашия уебсайт и за вътрешни операции, включително отстраняване на неизправности, анализ на данни, тестване, изследвания, за статистически цели и провеждане на анкети; за подпомагане на нашите бизнес операции, за функционирането на политики и процедури на компанията; за извършване на корпоративни транзакции, като сливане, продажба, реорганизация, прехвърляне на активи или бизнеси на OMRON, придобиване, обявяване на несъстоятелност или подобно събитие; или за други законни бизнес цели, разрешени от приложимото законодателство.

в. Използване на информация на базата на Вашето съгласие: Възможно е да използваме личните данни, посочени по-горе в раздела „Специални категории лични данни“ за целите, посочени в настоящата политика, но ще го правим единствено след като сме получили Вашето съгласие за това.

Възможно е да използваме Вашите лични данни за маркетингови съобщения (на базата на Вашия профил) чрез имейл, SMS или други електронни средства, с Вашето съгласие за това.

Можете да отмените своето съгласие по всяко време, моля, вижте раздела „Вашите права“ по-долу.

г. Спазване на правните ни задължения: Вашите лични данни могат да се използват за водене на съответната бизнес документация, за удовлетворяване на законни искания на обществени органи и за спазване на приложимите закони и разпоредби или съгласно изискванията на закона.

4. Съвместна употреба

Споделяме Вашите лични данни със следните страни:

а. Администратори на данни в OMRON Group. Вашите лични данни ще бъдат споделяни между отговорните компании на OMRON, които могат да ги използват по начина, описан в настоящата Политика за поверителност. Преглед на съответните отговорни компании на OMRON можете да намерите тук. Ако желаете да се свържете с някоя от тези компании, моля, изпратете имейл на omce-odp@omron.com.

б. Доставчици на услуги и лица, осъществяващи обработката на данни. Понякога използваме трети страни - доставчици на услуги, включително:

  • Бизнес партньори, доставчици (като доставчици на IT услуги) и подизпълнители за изпълнението на договори, които сключваме с тях, или за предоставянето на услуги от наше име;

  • Финансови институции, най-вече за извършване на проучвания, свързани с кредити, по отношение на нашите клиенти;

  • Доставчици на софтуер за анализ и търсачки, които ни помагат за подобряването и оптимизацията на нашия уебсайт, като например Google Analytics.

При предоставянето на своите услуги те ще имат достъп, получават, съхраняват или обработват по друг начин личните данни от наше име. Нашите договори с тези доставчици на услуги не позволяват използването на личните Ви данни за техни собствени цели. В съответствие с приложимите законови изисквания, предприемаме разумните в търговски смисъл мерки, за да изискваме третите страни да осигуряват адекватна защита на личните данни и да ги обработват единствено в съответствие с нашите инструкции.

в. Партньори. Възможно е понякога да Ви предлагаме услуга в сътрудничество с партньори (например, съфинансиращи компании или лицензодатели, лицензополучатели или дистрибутори на продукти с нашата марка). Това налага да разкриваме Вашите лични данни пред тези партньори. В съответствие с приложимите закони, ще предприемаме разумните в търговски смисъл мерки, за да изискаме третите страни да осигуряват адекватна защита на Вашите лични данни и да ги обработват единствено в съответствие с нашите инструкции или като съвместни администратори. Също така, изрично ще Ви уведомяваме за споделянето на Вашите данни и ще имате възможността да възразите. Когато се изисква по закон, ще искаме предварителното Ви съгласие.

г. Трети страни в случай на законово изискване. Също така, разкриваме личната Ви информация, ако това се изисква по закон или в контекста на разследване, регулаторно изискване, съдебно производство, съдебна заповед или съдебен процес срещу нас, или с цел защита на правата на OMRON или на нашите филиали, или сигурността на нашите системи и уебсайт.

д. Трети страни във връзка с корпоративна транзакция. В допълнение, информация за нашите клиенти, включително лични данни, може да бъде разкрита като част от сливане, продажба, прехвърляне на активи на OMRON, придобиване, обявяване на несъстоятелност или подобно събитие.

е. Трети страни в случай на предлагане на нашите курсове за електронни и стандартни курсове за обучение. Когато завършите един от тези курсове въз основа на вашата работа, ние може да споделим лични данни с вашия работодател. Моля, обърнете се към вашия работодател относно обработката на вашите лични данни за тази цел.

ж. Други трети страни по силата на съгласие. Също така, разкриваме информация за Вас, включително лични данни, пред трети страни, при условие, че сте се съгласили или сте поискали това.

5. Международен трансфер на Вашите лични данни

В повечето случаи Вашите лични данни ще бъдат обработвани в Европейската икономическа зона. Все пак, имайте предвид, че OMRON също така ще изпраща и обработва предоставени от Вас лични данни в държави, различни от тази, в която живеете, например в Япония. Възможно е законите в тези държави да не осигуряват същото ниво на защита на личните данни. Поради това OMRON ще се опита да гарантира, че са взети всички адекватни предпазни мерки и че се спазват всички приложими закони и наредби във връзка с това прехвърляне, конкретно за личните данни, прехвърляни в страни извън Европейската икономическа зона. Това означава, че сме сключили необходимите от юридическа гледна точка договори с получателите на Вашите лични данни, включително стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия или друг надзорен орган според изискваното.

Имате правото да получите копие на всяка документация, описваща предприетите предпазни мерки, като отправите искане до omce-odp@omron.com.

6. Сигурност

OMRON ще предприеме разумни действия, за да гарантира, че Вашите лични данни са надеждно защитени посредством подходящите технически, физически и организационни мерки срещу неоторизирана или неправомерна употреба, поправка, неоторизиран достъп или разкриване, случайно или злонамерено унищожаване и загуба.

Взимаме мерки достъпът до Вашите лични данни да се ограничава до лицата, които трябва да имат такъв достъп за някоя от целите, описани в настоящата Политика за поверителност. Освен това, уверяваме се по силата на сключени договори, че всяка трета страна, която обработва Вашите лични данни, полага същите усилия за запазване на поверителността и интегритета им.

7. Съхранение на данни

Съхраняваме Вашите лични данни единствено дотогава, докато е необходимо за изпълнение на целта, за която са събрани (например, за времето, което ни е необходимо, за да Ви предоставим услуга, да отговорим на запитване или да разрешим технически проблеми), освен ако по-дълъг срок не се изисква по закон или е необходим за защита срещу съдебен иск.

8. Вашите права

Съгласно условията, определени в приложимото законодателство, имате право да поискате, прегледате, коригирате, актуализирате, забраните или ограничите използването или да изтриете личните данни, които сте ни предоставили, или, ако желаете, да получите електронно копие на личните си данни за целите на изпращането им до друга компания, като за целта изпратите имейл на omce-odp@omron.com и посочите какво желаете. Ще отговорим на Вашето искане съгласно приложимото законодателство.

Моля, посочете във Вашето искане какви лични данни желаете да бъдат променени, дали искате да бъдат забранени за използване в нашата база данни или какви други ограничения желаете да наложите върху използването на личните Ви данни. Ще се опитаме да изпълним Вашето искане в най-кратък разумен срок.

Моля, имайте предвид, че е възможно да се наложи да запазим определени лични данни за целите на поддържане на документация и/или за да извършим транзакции, които сте започнали преди да поискате промяна или изтриване.

В случай, че личните Ви данни са обработени въз основа на Вашето съгласие, можете по всяко време да оттеглите съгласието си, като изпратите имейл на omce-odp@omron.com, в който да посочите желанието си, без това да повлияе на законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласието Ви преди неговото оттегляне.

Можете да подадете жалба до надзорен орган, в частност в държавата членка, в която живеете, ако смятате, че събирането и използването на Вашите лични данни нарушава тази Политика за поверителност или приложимото законодателство.

9. Други уебсайтове

Понякога в нашия уебсайт може да има връзки към и от уебсайтове на трети страни, например наши бизнес партньори, социални медии, дъщерни организации и филиали. Ако последвате връзка към някой от тези уебсайтове, моля, имайте предвид, че е възможно те да имат собствени политики за защита на личните данни, както и че не носим отговорност за тези политики. Моля, прочетете тези политики, преди да изпращате каквито и да било лични данни до тези уебсайтове.

10. Промени в политиката

Настоящата Политика за поверителност може да бъде периодично ревизирана, като актуализираната версия ще бъде достъпна за Вас на нашите уебсайтове. В случай на основна промяна в естеството на употреба на Вашите лични данни или ако промяната се отнася до Вас по някакъв друг начин, ще се погрижим тази информация да Ви бъде предоставена преди промяната да влезе в сила.

11. Връзка с нас

Ако имате някакви въпроси относно настоящата Политика за поверителност или начина, по който обработваме Вашите лични данни, или ако желаете да упражните правата си, моля, изпратете ни имейл на omce-odp@omron.com и посочете естеството на Вашето запитване.

Дата на издаване: cептември 2022 г.

Изберете максимум 3 продукта.