Skip to main content

Мониторинг на кръвното налягане

Как да контролирате кръвното си налягане

Как да контролирате кръвното си налягане Самостоятелно тестване Съществуват два повода, при които бихте искали да измерите кръвното си налягане у дома: Вашият лекар Ви е помолил за това, или самите Вие желаете да го контролирате. Ако приемате медикаменти или правите промени в начина си на живот, за да намалите кръвното си налягане, това ще …

Continue reading “Как да контролирате кръвното си налягане”

Научете повече

Как да контролирате кръвното си налягане

Самостоятелно тестване

Съществуват два повода, при които бихте искали да измерите кръвното си налягане у дома: Вашият лекар Ви е помолил за това, или самите Вие желаете да го контролирате. Ако приемате медикаменти или правите промени в начина си на живот, за да намалите кръвното си налягане, това ще Ви помогне да зададете цели и да следите напредъка си – за пациентите, които следят своето кръвно налягане, вероятността да постигнат успех при постигането на целите си е по-голяма.

Ако и Вие сте един от тези пациенти, чието кръвно налягане се покачва щом пристъпите в лекарски кабинет или в чакалнята на болницата (състояние, известно като „хипертония на бялата престилка“), измерването на кръвното налягане у дома може да даде по-реалистична картина за стойностите му в спокойното обичайно ежедневие.

Как работи апаратът за кръвно налягане?

Кръвното налягане се измерва чрез сфигмоманометър, или с други думи – апарат за кръвно налягане. Той се състои от маншет, който се увива около ръката, приблизително на нивото на сърцето, и измервателно устройство, което измерва налягането на маншета.

Апаратът измерва две налягания: систолично и диастолно. Систоличното налягане е по-високо и се получава, когато сърцето се свива и изтласква кръвта през артериите, а диастолното налягане се измерва, когато сърцето е в покой и се пълни с кръв. Вашето кръвно налягане например може да бъде 120 на 80.

Апаратите за кръвно налягане могат да бъдат механични или цифрови, но тези за домашно ползване обикновено са цифрови и целият процес на измерване е автоматичен, освен поставянето на маншета около ръката.

Маншетът се напомпва, докато се стегне около ръката, което прекъсва притока на кръв, след което вентилът се отваря, за да освободи налягането. Когато налягането в маншета се изравни със систоличното Ви налягане, кръвта започва да протича по артерията. Това създава вибрация, която се отчита от измервателното устройство и то записва стойността на систоличното Ви налягане. При традиционните аналогови сфингмоманометри лекарят прослушва със стетоскоп тоновете, създавани от кръвта.

Когато маншетът продължи да се изпуска, той достига диастолното налягане и вибрацията спира. Измервателното устройство отчита липсата на вибрация и записва отново стойността на налягането.

Как да измервам кръвното си налягане?

Измерването на стойностите изисква известно внимание и подготовка, но това скоро ще Ви стане навик. Има няколко неща, които трябва да запомните:

  • Отпуснете се. Избягвайте употребата на кофеин и извършването на физически упражнения тридесет минути преди измерването и си отдъхнете на спокойствие за няколко минути. Седнете удобно изправени, разположете краката си добре на пода и подпрете гърба си.

  • Разположете правилно ръката си. Положете я на равна повърхност, като се постарайте ръката над лакътя да е на едно ниво със сърцето Ви.

  • Поставете правилно маншета, с долния край съвсем малко над лакътя.

В ръководството за употреба на Вашето устройство ще намерите ясни инструкции.

Кога се проверява кръвното налягане?

Ако използвате апарат за кръвно налягане по съвет на лекаря, той трябва да Ви информира кога да правите измерванията. Като правило трябва да ги извършвате по едно и също време на деня всеки път, така че за сравнение да се използват резултати, получени при относително едни и същи условия.

Всеки път правете няколко измервания в интервал от няколко минути и изчислете средната стойност, за да бъдат резултатите по-представителни. И ако Вашият апарат за кръвно налягане не съхранява резултатите, запишете си ги в бележник, за да имате представя за дългосрочните тенденции.


Информационни ресурси:

Bupa (2018). High blood pressure. Извадка от http://www.bupa.co.uk/health-information/heart-blood-circulation/high-blood-pressure-hypertension

American Heart Association (2017). Monitoring your blood pressure at home. Извадка от http://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/understanding-blood-pressure-readings/monitoring-your-blood-pressure-at-home

Изберете максимум 3 продукта.