OMRON connect Support

Сдвояване

iOS

Android

1. Премахнете устройството OMRON от настройките за Bluetooth на смарт устройството Ви.

o    Отворете “Настройки” на смарт устройството.

o    Докоснете настройките за Bluetooth, за да влезете в екрана с опции за Bluetooth.

o    Изберете Вашето устройство OMRON.

o    Натиснете бутона “i”.

o    Докоснете бутона “Забравяне на това устройство”, за да премахнете устройството OMRON от настройките за Bluetooth.

2. Добавете ново устройство към приложението “OMRON connect”.

Отворете приложението “OMRON connect” -> Профил -> Свързани устройства и докоснете “Добавяне на ново устройство” -> Изберете устройството, което искате да сдвоите.

3. Сдвоете устройството OMRON с приложението.

Следвайте инструкциите за сдвояване в приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не можете да намерите настройките за Bluetooth на Вашето смарт устройство, обърнете се към доставчика на смарт телефона, за да намерите настройките за Bluetooth на Вашето смарт устройство.

1. Премахнете устройството OMRON от настройките за Bluetooth на смарт устройството Ви.

o    Отворете “Настройки” -> “Връзки”.

o    Докоснете настройките за Bluetooth.

o    Докоснете иконата на зъбно колело, за да отделите устройството OMRON.

o    Изберете бутона “Отделяне” долу вдясно.

2. Добавете ново устройство към приложението “OMRON connect”.

Отворете приложението “OMRON connect” -> Профил -> Свързани устройства и докоснете “Добавяне на ново устройство” -> Изберете устройството, което искате да сдвоите.

3. Сдвоете устройството OMRON с приложението.

Следвайте инструкциите за сдвояване в приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не можете да намерите настройките за Bluetooth на Вашето смарт устройство, обърнете се към доставчика на смарт телефона, за да намерите настройките за Bluetooth на Вашето смарт устройство.

o    Режимът “P” е известен като режим “Сдвояване”. Можете да поставите монитора за кръвно налягане в режим на сдвояване, като натиснете бутона за прехвърляне (“Bluetooth”или “Прехвърляне”) за 3-5 секунди. Ще видите мигащо “Р” на монитора.

A picture containing graphical user interface

Description automatically generated

o    Режимът “O” е известен като режим “Прехвърляне” или “Синхронизиране”. Можете да поставите монитора за кръвно налягане в режим на прехвърляне, като натиснете бутона за прехвърляне (“Bluetooth” или “Прехвърляне”) веднъж. Ще видите мигащо “О” на апарата.

A picture containing text, monitor

Description automatically generated

Не е нужно да сдвоявате апарата след смяна на батериите. За да зададете правилната дата и час на апарата, изпълнете една от стъпките по-долу:

o Поставете апарата в режим на прехвърляне, като натиснете бутона “Прехвърляне” или “Bluetooth” на апарата. Ще видите мигащо “О” на апарата. Стартирайте приложението и докоснете иконата за синхронизиране в таблото за управление, за да извършите ръчно синхронизиране на апарата с приложението. Ако автоматичното синхронизиране е ВКЛ., синхронизирането ще започне автоматично при стартиране на приложението.

o Можете да настроите датата и часа ръчно на апарата. Моля, вижте ръководството с инструкции как да настроите датата и часа ръчно на монитора.

Прехвърляне на данни (синхронизиране)

iOS

Android

1. Уверете се, че е ВКЛ. автоматично синхронизиране за сдвоеното устройство. Това може да се провери, като докоснете знака (…) –> Към профила → Към свързани устройства → Проверете дали е ВКЛ. автоматично синхронизиране.

С тази настройка приложението синхронизира данните от Вашето устройство за наблюдение на всеки 3 минути. Можете също да отворите приложението, за да стартирате процеса на синхронизиране.

2. Можете да прехвърляте данните си от апарата. За да направите това:

o    Натиснете бутона Старт/Стоп на апарата за кръвно налягане, за да изчистите екрана на апарата.

o    Докоснете иконата за синхронизиране от таблото за управление на приложението (намира се в горе вдясно).

o    Ако все още има проблем със синхронизирането, следвайте стъпките за отделяне и повторно сдвояване на апарата за кръвно налягане, както е описано във въпроса “Не мога да сдвоя апарата си за кръвно налягане”. Повторното сдвояване няма да изтрие показанията от апарата.

3. Включете разрешението за местоположение за “OMRON connect”. За да кажете на приложението “OMRON connect”, че има разрешение за достъп до местоположение, отидете в:

Настройки -> Поверителност -> Услуги за местоположение -> Докоснете приложението “OMRON connect” и задайте ВКЛ. на местоположение.

Забележка: Точният път може да варира в зависимост от смарт устройството и версията на операционната система.

1. Уверете се, че е ВКЛ. автоматично синхронизиране за сдвоеното устройство. Това може да се провери, като докоснете знака (…) –> Към профила → Към свързани устройства → Проверете дали е ВКЛ. автоматично синхронизиране.

С тази настройка приложението синхронизира данните от Вашето устройство за наблюдение на всеки 3 минути. Можете също да отворите приложението, за да стартирате процеса на синхронизиране.

2. Можете да прехвърляте данните си от апарата. За да направите това:

o    Натиснете бутона Старт/Стоп на апарата за кръвно налягане, за да изчистите екрана на апарата.

o    Докоснете иконата за синхронизиране от таблото за управление на приложението (намира се в горе вдясно).

o    Ако все още има проблем със синхронизирането, следвайте стъпките за отделяне и повторно сдвояване на апарата за кръвно налягане, както е описано във въпроса “Не мога да сдвоя апарата си за кръвно налягане”. Повторното сдвояване няма да изтрие показанията от апарата.

3. Включете разрешението за местоположение за “OMRON connect”. За да кажете на приложението “OMRON connect”, че има разрешение за достъп до местоположение, отидете в:

Настройки -> Място -> Разрешения за приложение -> Докоснете приложението “OMRON connect” и задайте ВКЛ. на местоположение.

Забележка: Точният път може да варира в зависимост от смарт устройството и версията на операционната система.

iOS

Android

o    Ако приложението OMRON connect Ви е подканило да включите услугите за местоположение и сте отхвърлили подканата, ще трябва да включите услугите за местоположение, за да синхронизирате с апарата.

o    За да кажете на приложението OMRON connect, че има разрешение за достъп до местоположениe, отидете в:

Настройки -> Поверителност -> Услуги за местоположение -> Докоснете приложението “OMRON connect” и задайте ВКЛ. на местоположение.

o    Забележка: Точният път може да варира в зависимост от смарт устройството и версията на операционната система.

o    Ако приложението OMRON connect Ви е подканило да включите услугите за местоположение и сте отхвърлили подканата, ще трябва да включите услугите за местоположение, за да синхронизирате с апарата.

o    За да кажете на приложението OMRON connect, че има разрешение за достъп до местоположениe, отидете в:

Настройки -> Място -> Разрешения за приложение -> Докоснете приложението “OMRON connect” и задайте ВКЛ. на местоположение.

o    Забележка: Точният път може да варира в зависимост от смарт устройството и версията на операционната система.

Уверете се, че автоматичното синхронизиране е ВКЛ. в приложението. За да проверите, докоснете менюто плюс (...) и отидете на Профил -> екран Свързани устройства.

За да изключите автоматичното синхронизиране, докоснете менюто плюс (...) и отидете на Профил → Свързани устройства. Всяко устройство ще има опция за автоматично синхронизиране. Просто докоснете бутона “ИЗКЛ.”, за да изключите автоматичното синхронизиране.

Показанията се прехвърлят към приложението в рамките на 3 минути в зависимост от настройките за разрешаване на местоположение. Ако този процес е неуспешен, ще е необходимо повторно сдвояване на устройството.

Има 2 начина да възстановите Вашите изтрити показания от приложението:

1. Сдвоете отново Вашето устройство и синхронизирайте всички данни.  В раздела "Свързани устройства" на Профила намерете своето устройство и докоснете ''Отделяне". След това отворете Настройка на Вашето смарт устройство и докоснете настройката "Bluetooth", за да влезете в екрана с опции за Bluetooth. Намерете своето устройство и докоснете иконата ''i'' (за IOS) или иконата на зъбно колело (Android), за да бъде забравено устройството. След това сдвоете устройството и докоснете "Синхронизиране на всички данни" под изображението му в раздела "Свързани устройства".

2. Добавете показанието ръчно

Бутонът за ръчно въвеждане на показание е разположен долу на екрана във всеки раздел.

Можете да прехвърлите всичките си показания, като докоснете бутона “Синхронизиране на всички данни” под сдвоения апарат в екрана “Свързани устройства”. Въпреки това, данните, които вече са прехвърлени или изтрити от приложението, няма да бъдат прехвърлени отново.

Не, не трябва да излизате от приложението, докато прехвърлянето на данни е в ход. Трябва да изчакате, докато процесът на прехвърляне на данни приключи.

Анимирането за синхронизиране означава, че приложението се опитва да прехвърли показанията от монитора, ако функцията за автоматично синхронизиране е ВКЛ.

Ако анимирането за синхронизиране продължава да се върти и не спира дори след една минута (Ако имате само едно сдвоено устройство. Времето за прехвърляне може да зависи от броя на устройствата, сдвоени с приложението.), просто затворете приложението и стартирайте отново. Като алтернатива можете да изключите функцията за автоматично синхронизиране на екрана “Свързани устройства”.

Ако искате да изтриете своето показание, отворете раздела "История" и изберете раздела, от който искате да изтриете своите показания.

o Ако Вашите данни се показват като Списък, намерете показанието, което искате да изтриете, и плъзнете наляво, ще се появи кошчето за боклук с червен шрифт. Кликнете върху него и потвърдете, че искате да изтриете.

o Ако Вашите данни се показват като Диаграма, намерете синия бутон ''Списък'' в горния десен ъгъл на графиката. След като го докоснете, всички Ваши показания ще се покажат в Списъка. Намерете показанието, което искате да изтриете, и плъзнете наляво, ще се появи кошчето за боклук с червен шрифт. Кликнете върху него и потвърдете, че искате да изтриете.

Вход

За да Ви информира за важни актуализации и поддръжка на услугата, OMRON connect изисква потребителите да създадат профил. Създаването на профил не предоставя на OMRON разрешение да съхранява или преглежда Вашите здравни данни. OMRON connect никога няма да продаде Вашите данни на трети страни или да сподели данните с някого без Ваше разрешение.

1. Отворете приложението OMRON connect на телефона си.

2. От екрана за вход докоснете “Получаване на помощ за вход”.

3. Въведете имейл адреса, който сте използвали за създаване на своя профил в OMRON connect, след което докоснете “Повторно задаване на парола”.

4. Ще видите съобщение за потвърждение на екрана “Проверете входящата си поща за връзката за повторно задаване на парола”.

5. Отворете входящата си поща на имейл адреса, използван за Вашия профил в OMRON connect. След това отворете имейла за повторно задаване на парола за OMRON connect.

6. В имейла за повторно задаване на парола докоснете “тук”.

7. Въведете новата парола в полетата “Нова парола” и “Потвърдете паролата”.

8. Докоснете бутона “Актуализиране на паролата”.

9. След като приключите, ще видите съобщението “Паролата е успешно актуализирана”.

10. Вече можете да отворите отново приложението OMRON connect, да отидете до екрана за вход и да използвате новата парола, за да влезете. Ако нямате достъп до този имейл адрес, за да завършите процеса за повторно задаване, или ако не сте получили имейл за повторно задаване на паролата, моля, свържете се с нас на support-omron.connect@eu.omron.com за помощ.

Общи проблеми

Това мобилно приложение (или приложение) е софтуер, предназначен да работи на Вашия смартфон или таблет. Мобилното приложение “OMRON connect US/CAN/EMEA” Ви позволява безжично да прехвърляте данни от апарата за кръвно налягане към Вашия смартфон или носено на ръката устройство и да качвате своите показания в приложението.

Не, приложението “OMRON connect US/CAN/EMEA” се поддържа само в САЩ, Канада и Европа, Близкия изток и Африка (EMEA). Няма да можете да изтеглите приложението от други държави.

iOS 10 и по-нова версия
Android 7 и по-нова версия

Дори и някои други устройства и операционни системи да са работили в миналото или случайно, новите актуализации може да им попречат да работят в бъдеще.
Нашето мобилно приложение е БЕЗПЛАТНО. Има такса, ако искате да се абонирате за премиум услугата, която осигурява подобрено проследяване на лекарства, награди, статистика и много други.

1.    Инсталирайте отново приложението “OMRON connect US/CAN/EMEA”. 
2.    Влезте с Вашите идентификационни данни.
3.    Сдвоете отново Вашето устройство.  Отидете на екрана Профил -> Свързани устройства. 

Да, но ако използвате функции за пестене на енергия, услугите за местоположение може да се изключат автоматично, когато батерията се изтощи. Би трябвало да можете да настроите и синхронизирате нормално, след като заредите телефона си.
Трябва Ви интернет връзка, за да се регистрирате, да влезете и да сдвоите устройствата си. Можете да синхронизирате показанията си от апаратите за кръвно налягане OMRON, когато не сте свързани с интернет. Всички Ваши показания ще се съхраняват в телефона. При свързване с интернет обаче данните Ви ще бъдат архивирани в облака. Ако мобилното приложение бъде изтрито, преди да се свържете с интернет, съхраняваните в телефона Ви данни ще бъдат загубени.

Можете да прехвърляте данните си раздела “История” на приложението. За да направите това, следвайте стъпките, описани по-долу:
    a.    Докоснете раздела “История” долу на екрана.
    b.    Докоснете иконата за споделяне горе вдясно на екрана.
    c.    Ако не сте потребител с премиум услуга за абонамент, докоснете “Стандартен отчет” на следващия екран.
    d.    Изберете типа данни, които искате да споделите.
    e.    Изберете периода от време, за който искате да споделите показанията.
    f.    Изберете формата, който Ви трябва: Excel или PDF.
    g.    Изберете опцията “Изпращане към мен”. 
    h.    Ако изберете да изпратите до друго лице, изберете опцията “Изпращане към друго лице” и въведете имейл адреса в полето за имейл адрес, което се показва.
    i.    Докоснете бутона “Изпращане”, за да споделите отчета.


Апарат за телесен състав (VIVA) и везна с Bluetooth®:
    a.    Вашият апарат за телесен състав и везна OMRON с Bluetooth® могат да бъдат сдвоени с до 4 различни профила (4 мобилни устройства) едновременно.
    b.    Всеки потребител трябва да създаде свой собствен профил в “OMRON connect US/CAN/EMEA” на своето мобилно устройство и да сдвои апарата за телесен състав и везната.
    c.    Уверете се, че всеки потребител избира уникален потребител (Потребител 1, Потребител 2, Потребител 3 или Потребител 4) при сдвояване. Избраният номер на потребител може да бъде проверен на екрана “Свързани устройства”.
    d.    Апаратът за телесен състав и везната също поддържат режим на гост. Чрез него гостите могат да мерят теглото си. Показанията на гостите няма да бъдат прехвърлени в приложението.
Забележка: Моля, направете справка в ръководството с инструкции, за да проверите как да запишете показания в режим на гост.

Ако приложението се срине или замръзне, докато използвате определени функции, опитайте да го затворите и да го стартирате отново. Ако проблемът продължава, моля, свържете се с нас на support-omron.connect@eu.omron.com за помощ.

a.    Докоснете раздела “Профил” долу на екрана.
b.    Докоснете иконата за настройки на профила горе вдясно на екрана.
c.    Изберете опцията за изтриване на профил.

Ако сте премиум потребител с активни абонаменти, моля, не забравяйте да анулирате абонаментния план, за да избегнете автоматично плащане при всяко подновяване. За анулиране трябва да посетите App Store или Google Play Магазин, за да анулирате абонамента.

Да, това може да попречи на записа на ЕКГ. Моля, изключете функцията, докато записвате ЕКГ.

ЕКГ: “OMRON Complete”

    o    Ако записът на ЕКГ бъде прекъснат от телефонно обаждане или известие за имейл, ще трябва да го запишете отново.
    o    Когато записвате ЕКГ, не стартирайте приложение, което изразходва прекомерно изчислителни ресурси на смартфона, издава звук или използва микрофона на телефона Ви.
    o    Уверете се, че микрофонът на телефона Ви работи, когато записвате ЕКГ.
    o    Уверете се, че ЕКГ апаратът работи, когато записвате ЕКГ. 
    o    Тъй като ЕКГ устройството прехвърля данни чрез ултразвук, моля, не забравяйте да запишете ЕКГ на тихо място. 

Вашите ЕКГ данни няма да бъдат изтрити при излизане. Можете да изтриете приложението, за да изчистите всички данни.
Да, въпреки че са много малки, с размер 18 KB, локално съхранените ЕКГ заемат място на телефона Ви, което означава, че един mp3 на Вашето устройство се равнява на около 250 ЕКГ.
В момента не можете да промените имейл адреса на профила си в приложението.

Не е нужно да сдвоявате апарата след смяна на батериите. За да зададете правилната дата и час на апарата, изпълнете една от стъпките по-долу:
    a.    Поставете апарата в режим на прехвърляне, като натиснете бутона “Прехвърляне” или “Bluetooth”, или “Часовник” на апарата. Ще видите мигащо “О” на апарата. Стартирайте приложението и докоснете иконата за синхронизиране в таблото за управление, за да извършите ръчно синхронизиране на апарата с приложението. Ако автоматичното синхронизиране е ВКЛ., синхронизирането ще започне автоматично при стартиране на приложението.
    b.    Можете да настроите датата и часа ръчно на апарата. Моля, вижте ръководството с инструкции как да настроите датата и часа ръчно на монитора.

В най-новата версия на приложението Вашите показания на кръвно налягане и ЕКГ ще се показват като свързани, ако се вземат едновременно. Въпреки това показанията, мигрирани от по-стари версии на приложението “OMRON connect”, не могат да бъдат свързани.

Споделяне на данни, Сигурност на данните, Поверителност, Местоположение в приложението

За да може приложението “OMRON connect US/CAN/EMEA” да споделя Вашите данни за кръвно налягане с Apple Health/Google Fit/Samsung Health, Apple Health/Google Fit/Samsung Health трябва да бъде активирано в приложението “OMRON connect”. 

Стъпки за активиране на Apple Health в приложението “OMRON connect”:
1.    В приложението отидете на “Профил”.
2.    Докоснете “Настройки на приложението”.
3.    Под “Споделяне на данни с други приложения” докоснете “Apple Health”.
4.    Докоснете “Връзка”.
5.    Активирайте категориите, които искате да споделите, и докоснете “Разрешаване”.

Стъпки за активиране на “Google Fit” в приложението “OMRON connect”:
1.    В приложението отидете на “Профил”.
2.    Докоснете “Настройки на приложението”.
3.    Под “Споделяне на данни с други приложения” докоснете “Google Fit”.
4.    Докоснете “Връзка”.
5.    Следвайте инструкциите на екрана, за да влезете.
6.    Докоснете “Разрешаване”.

Стъпки за активиране на “Samsung Health” в приложението “OMRON connect”:
1.    В приложението отидете на “Профил”.
2.    Докоснете “Настройки на приложението”.
3.    Под “Споделяне на данни с други приложения” докоснете “Samsung Health”.
4.    Докоснете “Връзка”.
5.    Активирайте категориите, които искате да споделите.
6.    Следвайте инструкциите на екрана, за да влезете.
7.    Докоснете “Готово”.

Моля, имайте предвид, че “Google Fit” и “Samsung Health” са налични само на телефони с Android, но не и на iPhone.

Да. Въвели сме разумни предпазни мерки, за да защитим информацията, която събираме, от загуба, злоупотреба и неоторизиран достъп, разкриване, промяна и унищожаване. Моля, имайте предвид, че въпреки нашите усилия, каквито и да е мерки за сигурност на данните не могат да бъдат гарант за сигурност. Трябва да предприемете стъпки за защита срещу неоторизиран достъп до Вашата парола, телефон, мобилно устройство и компютър, наред с други неща, като излезете от системата след използване на споделен компютър или устройство, като изберете надеждна парола, която никой друг не знае, нито може лесно да отгатне, и като пазите личните си идентификационни данни за влизане и паролата. Ние не носим отговорност за загубени, откраднати или компрометирани пароли или за каквато и да е дейност във Вашия профил чрез неоторизирана дейност с пароли.
Не, ние не събираме и не запазваме данните за Вашата кредитна карта.

Приложението OMRON изисква специфични разрешения. 

По-долу е даден списък с разрешения, необходими за приложението OMRON за iOS и как ги използваме:
    1.    Bluetooth: Изисква се разрешение за Bluetooth, за да се разреши връзката с апаратите на OMRON. 
    2.    Местоположение: За да активират прехвърлянето на данни във фонов режим от апаратите на OMRON, устройствата с iOS използваха функцията iBeacon на Apple. За да използвате това, е необходимо разрешение за местоположение. 
    3.    Достъп до камерата: Това разрешение е необходимо, защото приложението Ви позволява да добавите профилна снимка в профила си. Това се използва и при добавяне на изображения на лекарства.
    4.    Достъп до галерията със снимки: Това разрешение е необходимо, защото приложението Ви позволява да добавите профилна снимка в профила си. Това се използва и при добавяне на изображения на лекарства.
    5.    Достъп до системни известия: Това разрешение се изисква, ако използвате HeartGuide™ и трябва да получавате известия на HeartGuide™, когато телефонът Ви получи SMS, обаждане или имейл.

По-долу е даден списък на разрешенията за приложението OMRON за Android и как ги използваме:
    1.    Местоположение: Това разрешение е необходимо за сдвояване на устройства чрез Bluetooth, което работи чрез идентифициране на близки външни устройства чрез функция за сканиране.
    2.    Снимки/Мултимедия/Файлове: Това разрешение е необходимо, защото приложението Ви позволява да добавите профилна снимка в профила си. Въпреки че мултимедията и файловете обикновено са групирани със снимките във Вашето смарт устройство, ние няма да използваме Вашите мултимедия и файлове.
    3.    Контакти: Това разрешение се изисква, ако използвате HeartGuide™ за показване на името на Вашия контакт в HeartGuide™, когато някой се обажда или изпраща съобщения.
    4.    Телефонни обаждания: Това разрешение се изисква, ако използвате HeartGuide™ за изпращане на известия за обаждания до Вашия HeartGuide™.
    5.    SMS: Това разрешение се изисква, ако използвате HeartGuide™, за да четете и получавате текстови съобщения (SMS) до Вашия HeartGuide™.
Моля, имайте предвид, че не е необходимо да разрешавате достъп до тези разрешения. Ако искате да прегледате и/или деактивирате някои от тези разрешения, моля, отворете настройките на Вашето мобилно устройство.
Обърнете внимание, че “OMRON connect US/CAN/EMEA” не проследява или съхранява информацията за Вашето местоположение. 

Ако сдвоявате или синхронизирате апарата си с устройство с iOS/Android, може да бъдете подканени да включите услугите за местоположение.
Достъпът до услугите за местоположение се изисква от Google за осъществяване на Bluetooth връзка. Google промени изискванията си за разрешения с пускането на Android OS 6.0. В резултат на това е необходимо разрешението за местоположение за синхронизирането на апаратите OMRON с Вашето устройство с Android.  
За повече информация посетете връзката по-долу:
https://developer.android.com/about/versions/marshmallow/android-6.0-changes.html#behavior-hardware-id

За iOS се изисква разрешение за местоположение, за да се поддържа функционалността “iBeacon” на апаратите за кръвно налягане OMRON. С тази възможност Вашите показания ще бъдат прехвърлени в приложението, без да отваряте приложението. Ако откажете услугите за местоположение, приложението няма да може да синхронизира данни от апарата.

 

Необходимо е опцията за услуги за местоположение на телефона Ви да бъде включена, за да може приложението “OMRON connect US/CAN/EMEA” да извърши сканиране за Bluetooth с ниско потребление на енергия, за да се синхронизират Вашите апарати. 
Google добави изискването за разрешение за местоположение, за да облекчи опасенията, че Bluetooth маяците могат да се използват за проследяване на местоположението Ви без Ваше разрешение по време на сканиране за Bluetooth при ниско потребление на енергия, като сканирането за синхронизиране на Вашите апарати. Като предоставите разрешение за достъп до Вашето местоположение на приложението “OMRON connect US/CAN/EMEA”, Вашият апарат ще може да се синхронизира, но Вашето местоположение няма да бъде записано или проследено от приложението “OMRON connect US/CAN/EMEA”.
За повече информация относно технологията Bluetooth посетете уебсайта на Bluetooth Special Interest Group на адрес bluetooth.com.
За подробности относно изискванията за разрешения от Google вижте документа на Google “Промени в Android 6.0”:
https://developer.android.com/about/versions/marshmallow/android-6.0-changes.html#behavior-hardware-id

Абонамент и премиум функции

Можете да закупите абонамент, като отидете в Профил → Премиум функции и изберете някоя от наличните опции. Първите 30 дни са безплатни, след това ще бъдете таксувани въз основа на избрания абонамент.
Не, абонаментът няма да бъде анулиран автоматично. Ще трябва да анулирате абонамента от приложението или магазина за приложения, преди да изтриете приложението “OMRON connect” или да поискате изтриване на Вашия профил в “OMRON connect US/CAN/EMEA”.
Наградните точки не се синхронизират във фонов режим. Така че след отваряне на приложението Вашите данни ще бъдат синхронизирани с облака за изчисляване на наградните точки. Когато отворите приложението, трябва да видите актуализираните наградни точки в рамките на 24 часа.
Да, можете да промените абонаментния си план, като отидете в Профил -> Премиум функции -> Докоснете бутона “Управление на моя абонамент”, за да видите наличните опции за абонамент.
Да, можете да използвате премиум функциите в приложението до изтичането на абонамента.
Не, няма да получите възстановяване при анулиране на абонамента си. Можете обаче да продължите да използвате премиум функциите в приложението до изтичането на абонамента.
В извлечението Ви за фактуриране таксите ще се показват като Apple или Google.

Ще получите кода за осребряване на картата си за подарък от noreply-healthcare-EMEA@omron.com

Можете да анулирате абонаментния план от приложението или App Store/Google Play Магазин.
За да анулирате от приложението “OMRON connect US/CAN/EMEA”:
    a.    Отворете приложението “OMRON connect US/CAN/EMEA”.
    b.    Отидете на Профил -> Премиум функции.
    c.    Докоснете бутона “Управление на моя абонамент”.
    d.    Под раздела “Анулиране на моя абонамент” докоснете бутона “Да”.
    e.    В следващия изскачащ прозорец докоснете бутона “Потвърждаване”.
    f.    Ще бъдете отведени до App Store или Google Play Магазин. Намерете приложението “OMRON connect US/CAN/EMEA” и анулирайте абонамента.


За да анулирате от App Store:
iOS:
    a.    Отворете App Store на телефона си.
    b.    Докоснете бутона “Профил” горе вдясно.
    c.    Докоснете “Абонаменти”.
    d.    Намерете приложението “OMRON connect US/CAN/EMEA” и анулирайте абонамента.
Ако нямате достъп до Вашия iPhone или Mac, моля, вижте връзката по-долу за това как да анулирате абонамента си:
https://support.apple.com/en-us/HT202039

За да анулирате от Google Play Магазин:
Android:
    a.    Отворете Google Play Магазин на телефона си.
    b.    Докоснете бутона “Профил” горе вдясно.
    c.    Докоснете “Плащания и абонаменти”.
    d.    Докоснете “Абонаменти”.
    e.    Намерете приложението “OMRON connect US/CAN/EMEA” и анулирайте абонамента.
Ако нямате достъп до телефона си с Android, моля, вижте връзката по-долу за това как да анулирате абонамента си:
https://support.google.com/googleplay/answer/7018481

Моля, вижте правилата за възстановяване на суми за Apple и Google:

Apple: https://support.apple.com/bg-bg/HT204084
Android: https://support.google.com/googleplay/answer/2479637?hl=bg

Не, Вашите наградни точки няма да се променят, ако изтриете показанията си.
Да, текущо закупеният Ви абонамент ще бъде запазен и можете да използвате премиум функциите на Вашия телефон с Android. Въпреки това, преди крайната дата на текущия абонамент, моля, не забравяйте да анулирате абонамента в App Store на Apple, за да избегнете автоматично подновяване. След като текущият абонамент от Apple App Store бъде анулиран, можете да направите нова покупка от телефона си с Android и да продължите да използвате премиум функции. Всички Ваши данни за лекарства, наградни точки и премиум отчети ще бъдат запазени.
Да, текущо закупеният Ви абонамент ще бъде запазен и можете да използвате премиум функции на Вашия телефон с iOS. Въпреки това, преди крайната дата на текущия абонамент, моля, не забравяйте да анулирате абонамента в Google Play Магазин, за да избегнете автоматично подновяване.
Възможно е да можете да използвате всички премиум функции, ако притежавате устройство HeartGuide™. Ще можете да се възползвате от премиум услугите, стига да имате такъв профил в приложението “OMRON connect US/CAN/EMEA”.

Функция за известия

За да получавате известия, моля, проверете следното:
    “Известия” трябва да е ВКЛ. в Профил -> Настройки на приложението в приложението. За да направите това:
    iOS:
    1.    Отидете в “Настройки” на Вашето смарт устройство.
    2.    Изберете приложението “OMRON connect”.
    3.    Известията трябва да са ВКЛ.
    Android:
    1.    Отидете в “Настройки” на Вашето смарт устройство.
    2.    Известията за приложението “OMRON connect” трябва да са ВКЛ.
    3.    Докоснете “OMRON connect”. Известията трябва да са ВКЛ.

Не можете да четете/осъществите достъп до миналите си съобщения с информация, ако не сте се абонирали за премиум услугите. Въпреки това, ако сте абониран потребител, можете да прочетете предишни съобщения с информация, като отидете на екрана с информация от долната лента с менюта.
Можете да изключите известията с информация, като отидете в Профил -> Настройки на приложението -> и изключите опцията “Известия”.

Имате ли въпроси?

Свържете се с нашия екип за поддръжка.

Свържете се с нас